Voor zorginstellingen

Voor thuisverpleging

Aan huis verpleging

De beste zorg bij jou thuis.

Thuisverpleegkundigen zijn van alle markten thuis.
Naast tal van diensten zoals wondzorg, ondersteuning bij ADL en palliatieve begeleiding, bieden we ook mindervalidenzorg: zorg in alle vertrouwen, voor u of uw dierbare. Want u verdient gewoon de beste zorg.

 

Mindervalide, wat is dat?

We kennen allemaal het woord ‘mindervalide’ of ‘andersvalide’. We gebruiken ook de woorden ‘beperking’ of ‘handicap’.

Mindervaliden en andersvaliden zijn begrippen uit jaren ‘70 van de vorige eeuw die helaas nog steeds opduiken. Wordt u graag als ‘minderwaardig’ of ‘anderswaardig’ bestempeld?

Mensen met  een handicap zijn en voelen zich niet ‘minder’ of ‘anders’ dan eender wie. Alleen hebben zij toevallig een handicap. ‘Beperking’ vinden we ook maar dubbel, want zeg nu zelf: wie van ons heeft géén beperking?

Soorten handicaps.

We maken een onderscheid tussen mentale handicaps en fysieke of lichamelijke handicaps.

Personen met een mentale handicap hebben op geestelijk vlak een achterstand of beperking. Mensen met een fysieke handicap hebben lichamelijke beperkingen.

Handicaps zijn aanwezig bij de geboorte of treden in de loop van het leven op ten gevolge van een ziekte, trauma, ongeval of ouderdom.

Mindervalidezorg.

Of het nu fysiek of mentaal is: mindervalidenzorg of zorg voor mensen met een handicap vraagt een aanpak op maat. Doe daarom beroep op een geschoold zorgverlener in de zorg voor mensen met een handicap.

Deskundige hulp en emotionele betrokkenheid.

Nu we het belang van geschoolde hulpverleners in de zorg voor mensen met een handicap kennen en bovendien weten wat mantelzorg is, is de slotsom snel gemaakt. De kracht van de samenwerking tussen gespecialiseerde hulp en mensen die dicht bij de patiënt staan, is ongezien.

Vertrouwen is hier het sleutelwoord. De te verzorgen persoon moet ten allen tijde vertrouwen hebben in zijn verzorgers. Bovendien komt het de patiënt ten goede om die zorg zo veel mogelijk te krijgen binnen een vertrouwde omgeving. Beroep doen op onze diensten is een grote meerwaarde voor de patiënt zodat hij of zij zo veel mogelijk in de vertrouwde omgeving kan blijven.

Mantelzorg.

Naast deskundige zorg spelen ook mantelzorgers een cruciale rol in de zorg voor kinderen en volwassenen met een handicap.

Mantelzorg is het overnemen van taken van iemand die dat zelf niet (meer) kan: huishoudelijke taken, persoonsverzorging, emotionele en/of administratieve zaken.

Mantelzorgers zijn familieleden, vrienden, kennissen en buren. Typisch is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger de persoon die hij verzorgt. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Als zorgverlener zijn we er niet alleen voor de zorgbehoevende maar ook voor de mantelzorger. Mantelzorg wordt nog te vaak onderschat en mantelzorgers blijven nog te vaak met vragen of twijfels zitten. Wij bieden graag een klankbord voor deze belangrijke, onbetaalbare zorgverleners.

The winning team

Kunt u als mantelzorger deskundige hulp gebruiken bij de verzorging van uw naaste?

Hebt u als patiënt nood aan gekwalificeerde zorgverstrekking?

Bij ons vindt u wat u nodig heeft.

Wat doen wij?

Hulp bij hygiënische zorg

Palliatieve zorg

Inspuitingen

Wondzorg

Gehandicaptenzorg

Pediatrie

Stomazorg

Bloednames, Infusie, Spoeling Port-a-Cath

Steunkousen

"Nog zoveel meer"

Hulp bij hygiënische zorg

Inspuitingen

Gehandicaptenzorg

Stomazorg

Steunkousen

Palliatieve zorg

Wondzorg

Pediatrie

Bloednames, Infusie, Spoeling Port-a-Cath

"Nog zoveel meer"