Voor zorginstellingen

Voor thuisverpleging

Aan huis verpleging

Palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is zorg aan patiënten waarbij geen genezing van een ziekte meer mogelijk is.

Kanker is wellicht de ziekte waaraan velen denken bij de term palliatief. Iemand die uitbehandeld is van deze verschrikkelijke ziekte wordt inderdaad beschouwd als palliatief. Maar ook alle vormen van dementie of hartfalen zijn ziekten waar we tot op heden niet van kunnen genezen. Ook deze aandoeningen vallen daarom onder de noemer palliatief. Vergis u echter niet: met bepaalde palliatieve prognoses kunt u nog weken, maanden of zelfs jaren leven.

Doel van palliatieve zorgen.

Een ongeneeslijk zieke patiënt kan dus nog wel een tijd met de ziekte leven.

Palliatieve zorg heeft als doel om de levenskwaliteit van de patiënt te behouden en zelfs te verbeteren indien mogelijk. Palliatieve zorg draait om de lichamelijke, sociale en psychische behoeften van de patiënt. Ook het ondersteunen van naasten is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg.

Terminale zorg is geen palliatieve zorg.

Terminale en palliatieve zorg worden vaak onterecht door elkaar gebruikt.

Beide zorgvormen worden weliswaar geboden aan personen die niet meer zullen genezen van hun ziekte en daaraan zullen overlijden.

Palliatieve zorg richt zich op het verhogen of in stand houden van een zo hoog mogelijke levenskwaliteit. De duurtijd van een palliatief zorgtraject is voor elke patiënt anders.

Terminale zorg wordt pas gestart wanneer het overlijden op korte termijn (3 maanden of minder) wordt verwacht. Terminale zorg richt zich op mensgerichte stervensbegeleiding.

Palliatieve sedatie ten slotte is het verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase van de patiënt.

Welke taken vallen onder palliatieve zorgen?

Palliatieve zorg is ruimer dan u zou denken. Het omvat een arsenaal aan activiteiten die allen als doel hebben om de levenskwaliteit van de patiënt zo hoog mogelijk te krijgen en te houden.

  • luisteren naar de wensen en behoeften van de patiënt
  • symptoombehandeling of symptoommanagement
  • afspraken maken en gezamenlijke besluitvorming met naasten
  • integrale en multidisciplinaire behandeling: verschillende expertises werken samen voor het grootst mogelijke comfort van de patiënt
  • zorg en begeleiding voor de naasten
  • proactief inspelen op mogelijke klachten en problemen die zich in de nabije toekomst kunnen gaan manifesteren

Enkel een gekwalificeerd hulpverlener is in staat om deze taken grondig ten uitvoer te brengen. Wij zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg en bieden u graag de respectvolle en kwalitatieve begeleiding die u verdient. Wij luisteren graag naar uw verhaal en stemmen onze hulpverlening hier integraal op af.

Menswaardige begeleiding door een thuisverpleegkundige.

De thuisverpleegkundige is de persoon bij uitstek voor het signaleren en detecteren van klachten van de patiënt. Enkel zo kan efficiënt aan klachtenbehandeling worden gedaan en het comfortniveau van de patiënt in stand worden gehouden.
Daarnaast vergeten we de naasten niet. Ook zij hebben ondersteuning en begeleiding nodig. Ze staan op het punt om afscheid te nemen van hun dierbare. Zeker voor zij die als mantelzorger hebben opgetreden, is dit een zware last om dragen. Allen hebben hierbij verschillende emoties en vragen dan ook een persoonlijke aanpak. De verpleegkundige biedt troost en steun door informatie en uitleg te geven.

Nood aan een gesprek?

Wij bieden u graag een luisterend oor, de gepaste hulp en de begeleiding op maat.

U staat er niet alleen voor.

Wat doen wij?

Hulp bij hygiënische zorg

Palliatieve zorg

Inspuitingen

Wondzorg

Gehandicaptenzorg

Pediatrie

Stomazorg

Bloednames, Infusie, Spoeling Port-a-Cath

Steunkousen

"Nog zoveel meer"

Hulp bij hygiënische zorg

Inspuitingen

Gehandicaptenzorg

Stomazorg

Steunkousen

Palliatieve zorg

Wondzorg

Pediatrie

Bloednames, Infusie, Spoeling Port-a-Cath

"Nog zoveel meer"